SenLove Fabryka Przytulności

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego SenLove Fabryka Przytulności

Data publikacji regulaminu: 08.09.2020 r

Sprzedaż produktów dostępnych na stronie SenLove Fabryka Przytulności realizuje Fabryka Przytulności sp. z o.o.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail:kontakt@senlove.pl

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 zez m.).

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości Towarów.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie (konsument, przedsiębiorca, a od dnia 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.)

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy SenLove Fabryka Przytulności prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://senlove.pl.

Sprzedawca – FABRYKA PRZYTULNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Marki, ul. Rysia 61/2, Marki 05-270, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000842191, NIP 1251705655, REGON 38609490900000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł nie w pełni pokryty.

Towar: produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1. Adres pocztowy: Sportowa 12, 05-270 Marki
2. Adres e-mail: kontakt@senlove.pl
3. Telefon: 733303717
4. Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): SenLove Fabryka Przytulności ul. Sportowa 12, 05-270 Marki.
5. Adres do wysłania reklamowanego Towaru: SenLove Fabryka Przytulności ul. Sportowa 12, 05-270 Marki.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• urządzenie z dostępem do Internetu
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. § 3 A 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z takimi zagrożeniami jak: ingerencja osób trzecich, spam, oprogramowaniem typu malware, spyware, łamaniem haseł takimi jak craking czy pishing. 2. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje pliki cookies. Więcej na temat plików cookies można przeczytać w Polityce cookies.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE


1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów uwidocznionych na stronie Sklepu. Wszystkie Towary produkowane są na zamówienie, dlatego termin realizacji zamówienia może być dłuższy niż przy standardowych zamówieniach przez Internet. Na stronie przy każdym produkcie podawany jest orientacyjny czas potrzebny na wykonanie zamówienia. W przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z realizacją zamówienia (np. zbyt duża ilość zleceń), Kupujący o późniejszym terminie realizacji zostanie poinformowany mailowo.
2. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
3. Oferowane Towary są nowe (wykonywane na zamówienie).
4. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Towar, w tym zawierają podatek VAT (kwota brutto).
5. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru. Koszt dostawy Towaru ponosi w całości Kupujący.
6. W celu złożenia zamówienia, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) dodać do Koszyka w Sklepie wybrany do kupienia Towar,
2) wybrać z dostępnych w Sklepie opcji sposób dostawy Towaru:
a) kurier InPost,
b) odbiór osobisty,
c) Paczkomat
d) Kurier DPD/GLS/DHL zagranica
3) wybrać metodę płatności za zamówienie:
a) Zwykły przelew/ przelew natychmiastowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) Karta Płatnicza;
c) Za pośrednictwem platformy płatniczej:
a. Płatności Shoper (Usługa Płatności Shoper umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za pomocą kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
b. Przelewy24.pl.,
c. BLIK.
4) podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia:
a) imię, nazwisko, adres do rachunku
b) Imię nazwisko i adres do wysyłki
c) adres email
d) nr telefonu
7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
8. Złożenie zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI


1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. Zwykłym przelewem/ przelewem natychmiastowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. Kartą Płatniczą;
c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
• Płatności Shoper (Usługa Płatności Shoper umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za pomocą kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
• Przelewy24.pl.,
• za pośrednictwem BLIK.
2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.
2. Realizacja zamówienia polega na uszyciu wskazanego przez Kupującego Towaru, a także przygotowaniu do go wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
3. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wskazany jest bezpośrednio przy danym produkcie w Sklepie, przy czym termin ten liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy
4. Czas realizacji (wysyłki) zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.
5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca wyśle na wskazany przez Kupującego adres mailowy potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia na adres dostawy podany przez Kupującego.
8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) Do paczkomatów InPost.
9. Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia tj. od godz. 10 do godz. 14
10. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, Towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dziennego i godzinowego terminu odbioru, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania Towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 ust 1 Regulaminu tj 05-270 Marki, ul. Sportowa 12, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres: kontakt@senlove.pl).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pomocą przelewu bankowego. Konsument w dokumencie odstąpienia od umowy poda wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres: Fabryka Przytulności Sp. z o.o. ul. Sportowa 12, 05-270 Marki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. W przypadku wyboru Towaru na stronie Sklepu, który jest wykonywany według zaleceń przedstawionych przez Kupującego (np. długość ochraniacza warkocza do łóżeczka, rozmiar dowolnej pościeli, rodzaj i wielkość kokonu dla niemowlaka, rozmiar narzuty na łóżko), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

§ 9 REKLAMACJE


1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d) żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu tj. kontakt@senlove.pl i/lub ul. Sportowa 12, 05-270 Marki.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres SenLove Fabryka Przytulności ul. Sportowa 12, 05-270 Marki.
5. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Towaru w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu tj kontakt@senlove.pl.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
8. W przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, reklamacja jest wyłączona. Od 1 stycznia 2021 r. nie dotyczy to osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
przy czym więcej szczegółowych informacji Kupujący może uzyskać na stronie: https://www.uokik.gov.pl./
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. § 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument ( przy czym od dnia 1 stycznia 2021 r. dot. to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) W przypadku umowy sprzedaży Towarów zawartej z Kupującym, mającym zwykły pobyt w Polsce w chwili zawarcia umowy, jurysdykcję posiadają sądy polskie, a prawem właściwym jest prawo polskie.
2) Dla umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, niebędącym konsumentem oraz wszelkich sporów z niej wynikających Sprzedawca oraz Kupujący, mający zwykły pobyt w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) lub w Wielkiej Brytanii w chwili zawarcia umowy, wybierają jurysdykcję sądu polskiego.
3) Dla umowy sprzedaży Towarów zawartej z Kupującym, mającym zwykły pobyt w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) lub w Wielkiej Brytanii w chwili zawarcia umowy oraz wszelkich sporów z niej wynikających, Sprzedawca oraz Kupujący dokonują wyboru prawa polskiego. Z tym, że do umowy sprzedaży, zawartej z Kupującym będącym konsumentem oraz wszelkich sporów z niej wynikających stosuje się przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy według prawa miejsca zwykłego pobytu konsumenta, korzystniejsze dla konsumenta od przepisów prawa polskiego.
4) Punkt 2 oraz 3 niniejszego paragrafu stosuje się do umów sprzedaży Towarów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. z Kupującymi, mającymi zwykły pobyt w Wielkiej Brytanii.
5) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.09.2020 r
6) Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu, przy czym do umów zawartych przed dniem zmiany Regulaminu zastosowanie będzie miał Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


FABRYKA PRZYTULNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Marki ul. Sportowa 12, 05-270 Marki adres e-mail: kontakt@senlove.pl - Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): ............................................................................ 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................................................................................................... 

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................

Adres Konsumenta (-ów): ............................................................................................................................

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta


SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie. Sklep – sklep internetowy SenLove Fabryka Przytulności prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://senlove.pl Sprzedawca - FABRYKA PRZYTULNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Marki, ul. Rysia 61/2, Marki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000842191, NIP 1251705655, REGON 38609490900000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł nie w pełni pokryty.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Sportowa 12, 05-270 Marki
2. Adres e-mail: kontakt@senlove.pl
3. Telefon: 733303717

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
• aktywne konto e-mail
• urządzenie z dostępem do Internetu
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta (tj. rozwiązać umowę w zakresie prowadzenia Konta).
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@senlove.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@senlove.pl .
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@senlove.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera sklepu SenLove Fabryka Przytulności

§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy SenLove Fabryka Przytulności prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://senlove.pl Usługodawca - FABRYKA PRZYTULNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Marki wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000842191, NIP 1251705655, REGON 38609490900000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł nie w pełni pokryty. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter
1. Newsletter stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Newsletter jest bezpłatny.
3. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
5. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
6. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez
Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@senlove.pl.
9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@senlove.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@senlove.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

do góry
Szybkie płatności online są obsługiwane w Tym sklepie.

Obsługiwane płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl